Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Zarządzenia Wójta  / 2014 ROK
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 ROK 2014 ROK

DATA:

NUMER:

DOTYCZY:

02.01.2014

1/14

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród

10.01.2014

2/2014

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych

14.01.2014

3/2014

w sprawie sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w miejscowości Toki oraz powołanie Komisji do przeprowadzenia negocjacji

15.01.2014

04/2014

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw sołectwa Grabanina

16.01.2014

05./2014

w sprawie; zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

22.01.2014

06/2014

w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Grabanina

27.01.2014

07./2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowościach Nowy Żmigród i Toki

30.01.2014

08/2014

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok

05.02.2014

09/2014

W sprawie wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowościach Stary Żmigród , Łysa Góra , Łężyny

05.02.2014

10/2014

w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród i Makowiska oraz powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

05.02.2014

11/2014

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

18.02.2014

12/2014

Wyłączenie z publikacji. W sprawie ustalenia podstowowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Nowy Żmigród w 2014 roku

20.02.2014

13/2014

W sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród i Makowiska oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji

24.02.2014

14/2014

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2014 r.

24.02.2014

15/2014

W sprawie powołania Komisji konkursowej

27.02.2014

16/2014

W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

03.03.2014

17/2014

W sprawie przydziału drewna pozyskanego z mienia komunalnego w miejscowości Toki na potrzeby remontu obiektów komunalnych w miejscowości Toki

07.03.2014

18/2014

W sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów- Urzędnika Wyborczego na terenie gminy Nowy Żmigród

11.03.2014

19/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz

14.03.2014

20/2014

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2014

17.03.2014

21/2014

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

20.03.2014

22/2014

W sprawie, sprawozdania Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu jednostki samorządu gminnego za 2013 rok.

24.03.2014

23/2014

W sprawie wyznaczenia, na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

28.03.2014 24/2014  W sprawie  ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczych  Straży Pożarnych za udział w działaniach  ratowniczych  lub szkoleniach pożarniczych 
31.03.2014 25/2014 W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród

03.04.2014

26/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nienaszów

03.04.2014

27/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nienaszów

04.04.2014

28/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz

09.04.2014

29/2014

W sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze

10.04.2014 30/2014 W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
10.04.2014 31/2014 W sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok.
10.04.2014 31/1/2014 W sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzedzie Gminy Nowy Żmigród, których wartość naie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
22.04.2014 32/2014 W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
22.04.2014 33/2014 W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
25.04.2014 34/2014 W sprawie; sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok.
28.04.2014 35/2014 W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji odwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
28.04.2014 36/2014 W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gmny Nowy Żmigród z dnia 3 października 2012 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
05.05.2014 37/2014

W sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

07.05.2014 38/2014 W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze i zarządzenia jego ponownego przeprowadzenia
14.05.2014 39/2014 W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
15.05.2014 40/2014 W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
16.05.2014 41/2014 W sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek działania żywiołu na terenie gminy
16.05.2014 42/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
21.05.2014 43/2014 W sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Łysej Górze
21.05.2014 44/2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 554 072,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Nowy Żmigród w 2014 roku oraz na spłatę wczesniej zaciagnietych kredytów i pożyczek
30.05.2014 45/2014 W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.05.2014 46/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
09.06.2014 47/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Desznica
09.06.2014 48/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Desznica
09.06.2014 49/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Sadki
16.06.2014 50/2014 W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
16.06.2014 51/2014 W sprawie: powołania komisji odbioru sprzętu w ramach zadania "Zakup wraz z montażem w jednostce OSP w Łysej Górze zintegrowanego systemu alarmowania i ochronyu ludności przed gwałtownymi zjwiskami atmosferycznymi
17.06.2014 52/2014 W sprawie sprzedaży drewna pozyskanego na działkach mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
18.06.2014 53/2014 W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze i zarządzania jego ponownego przeprowadzenia
20.06.2014 54/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego prznaczonego do sprzedaży w miejscowności Kąty
27.06.2014 55/2014 W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok
30.06.2014 56/2014 W sprawie; powołania komisji odbioru sprzętu w ramach zadaniapn.: "Zakup 4 kompletnych aparatów nadciśnieniowych na potrzeby OSP w Łysej Górze"
30.06.2014 57/2014 W sprawie; zlecenia realizacji zadnia publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
02.07.2014 58/2014 W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Pani Katarzyny Krężel nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Makowiskach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
02.07.2014 59/2014 W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Pani Anna Buczyńska nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
02.07.2014 60/2014 W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Pani Sylwia Cichoń nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
03.07.2014 61/2014 W sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
07.07.2014 62/2014 W sprawie powołania komisji odbioru pojazdu samochodowego w ramach zamówienia: "Dostawaużywanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach, Gmina Nowy Żmigród
15.07.2014 63/2014 W sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród
15.07.2014 64/2014 W sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Nowy Żmigród
15.07.2014 65/2014 W sprawie realizacji zleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego
18.07.2014 66/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
23.07.2014 67/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Desznica
29.07.2014 68/2014 W sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
31.07.2014 69/2014 W sprawie zminy załącznika Nr 2 i 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochptniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
07.08.2014 70/2014 W sprawie inwentaryzacji środków trwałych o jednarazowych odpisach umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i księgozbiowru w Szkole Podstawowej w Łysej Górze
12.08.2014 71/2014 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku
14.08.2014 72/2014 W sprawie powierzenia funkcji Dyrektoraq Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
14.08.2014 73/2014 W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkół w Nienaszowie
19.08.2014 74/2014 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Desznica, Brzezowa, Stary Żmigród, Łysa Góra
28.08.2014 75/2014 W sprawie ogłoszenia przetarguustnego (licytacji) i powołania Komiisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki FSC Lblin Żuk A151B dotychczas użytkowanego przez OSP w Tokach
25.08.2014 76/2014 Wyłączenie z publikacji. W sprawie przygotowania oraz udziału Gminy Nowy Żmigród w wojewódzkim ćwiczeniu kompleksowym pk. "BIESZCZADY 2014"
29.08.2014 77/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
02.09.2014 78/2014 W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
04.09.2014 79/2014  W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
04.09.2014 80/2014 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2014 rok.
17.09.2014 81/2014 W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowości Desznica, Brzezowa, Stary Żmigród, Łysa Góra"
18.09.2014 82/2014 Wyłączenie z publikacji. W sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania
18.09.2014 83/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
30.09.2014 84/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
06.10.2014 85/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót wykonanych w miejscowości Nienaszów
06.10.2014 86/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nowy Żmigród
06.10.2014 87/2014 Wyłączenie z publikacji. W sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych
07.10.2014 88/2014 W sprawie wyznaczenia, na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
07.10.2014 89/2014 W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
15.10.2014 90/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Toki
21.10.2014 91/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
24.10.2014 92/2014 W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
27.10.2014 93/2014 W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
03.11.2014 94/2014 W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
12.11.2014 95/2014 W sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
12.11.2014 96/2014 W sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2023
12.11.2014 97/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót wykonanych w miejscowości Mytarka
18.11.2014 98/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
25.11.2014 100/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród
25.11.2014 101/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Toki
27.11.2014 102/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
28.11.2014 103/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
11.12.2014 104/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót wykonywanych w miejscowości Łężyny
11.12.2014 105/2014 W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
17.12.2014 106/2014 W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
18.12.2014 107/2014 W sprawie oznakowania pionowego drogi dojazdowej w miejscowości Kąty
29.12.2014 108/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 data wytworzenia2014-04-16
data udostępnienia2014-04-16
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin4030
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@