Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Zarządzenia Wójta  / 2015 ROK
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 ROK 2015 ROK

DATA:

NUMER:

DOTYCZY:

5.01.2015

1/2015

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r.

23.01.2015 2/2015 w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015 oraz przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Żmigród dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego
23.01.2015 3/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
27.01.2015 4/2015 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród

27.01.2015

5/2015

w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Desznica

27.01.2015

6/2015

w sprawie zatwierdzenia aktu zbycia we wspólnocie leśnej w Kątach gmina Nowy Żmigród

30.01.2015

7/2015

w sprawie zastawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2015 rok

06.02.2015 8/2015 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
10.02.2015 9/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
19.02.2015 10/2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2015 roku
25.02.2015 11/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przenaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz
25.02.2015 12/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż budynku byłego Domu Ludowego przeznaczonego do rozbiurki w miejscowości Sadki Gmina Nowy Żmigród
 27.02.2015 13/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 2.03.2015 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2015 roku
 2.03.2015 15/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
 17.03.2015 16/2015 w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
 17.03.2015 17/2015 w sprawie przekazania mienia komunalnego sołectwom do korzystania
18.03.2015 18/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród, Desznica i Brzezowej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
 19.03.2015 19/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Nowy Żmigród
 19.03.2015 20/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujacych w wyborach Sołtysów sołectw w Gminie Nowy Żmigród
19.03.2015 21/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigródna rok 2015
19.03.2015 22/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.03.2015 23/2015 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2014 rok
23.03.2015 24/2015 w sprawie wyznaczenia, na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
30.03.2015 25/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.03.2015 26/2015 w sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach Sołtysów sołectw w Gminie Nowy Żmigród
31.03.2015 27/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Mytarz
7.04.2015 28/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
7.04.2015 29/2015 w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród, Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
7.04.2015 30/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie  Gminy Nowy Żmigród
10.04.2015 31/2015 w sprawie udziału formacji gminej systemu wykrywania i alarmowania w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach powiatowego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN"
10.04.2015 32/2015 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.04.2015 33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
20.04.2015 34/2015 w sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
22.04.2015 35/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28.04.2015 36/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
27.04.2015 37/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz
30.04.2015 39/2015 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Skalniku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
6.05.2015 40/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród
8.05.2015 41/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
11.05.2015 42/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Nowy Żmigród sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok
11.05.2015 43/2015 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Kąty oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
13.05.2015 44/2015 w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród i Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
14.05.2015 45/2015 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
14.05.2015 46/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Żmigród w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
14.05.2015 47/2015 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach rolnych z wniosku Pani Janiny Szwast zamieszkałej Nienaszów oraz ustalenia regulaminu mediacji
18.05.2015 48/2015 w sprawie ogłoszenia III przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Desznica
21.05.2015 49/2015 w sprawie ogłoszenia II przetarug publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
21.05.2015 50/2015 w sprawie ogłoszenia II przetarug publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
22.05.2015 51/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
22.05.2015 52/2015 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Katy oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
22.05.2015 53/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
27.05.2015 54/2015 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
28.05.2015 55/2015 w sprawie przekazania drewna z mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów
29.05.2015  56/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 02.06.2015  57/2015 w sprawie udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obronnym pod kryptonimem "JASŁO 2015"
15.06.2015  58/2015  w sprawie powołania zespołu roboczego do zadania "Budowa hali sportowej w miejscowości Nowy Żmigród"
26.06.2015 60/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejsowości Nowy Żmigród
26.06.2015 61/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejsowości Mytarz
30.06.2015 62/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.06.2015 62/1/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.06.2015 63/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok
1.07.2015 64/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
6.07.2015 65/2015 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
21.07.2015 66/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
21.07.2015 67/2015 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2013 z dnia 30 styczna 2013 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych
27.07.2015 68/2015 w sprawie: powołania komisji odbioru 14 szt. radiotelefonów Motorola GP 360 w ramach zadania "Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
28.07.2015 69/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
31.07.2015 70/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
5.08.2015 71/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
11.08.2015 72/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
11.08.2015 73/2015 w sprawie; informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 rok.
17.08.2015 74/2015 w sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
21.08.2015 75/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
24.08.2015 76/2015 w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
28.08.2015 77/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok
31.08.2015 78/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 17.09.2015  79/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy nowy żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 17.09.2015  80/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia
 23.09.2015  82/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność gminy nowy żmigród
 30.09.2015  83/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 05.10.2015  84/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej
 05.10.2015 85/2015 w sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej
 07.10.2015 86/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz
 07.10.2015 87/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 12.10.2015  88/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
 10.10.2015  89/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
15.10.2015 90/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
15.10.2015 91/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania bublicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.10.2015 92/2015 w sprawie powołania komisji odbioru motopompy pożarniczej m8/8 TOHATSU VC72AS w ramach zadania pn.: "Zakup motopompy na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Desznicy"
26.10.2015 93/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
05.10.2015 94/2015 zmieniające zarządzenie nr 40/2015 wójta gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
09.11.2015 95/2015 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
09.11.2015 96/2015 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
10.11.2015 97/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
16.11.2015 98/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016r. obejmujących usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.11.2016 99/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016r. obejmujących usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
19.11.2015 100/2015 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
19.11.2015 101/2015 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
24.11.2015 102/2015 w sprawie zatwierdzenia aktu zbycia we wspólnocie leśnej w Skalniku gmina Nowy Żmigród
27.11.2015 103/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
09.12.2015 104/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby, wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
15.12.2015 105/2015 w sprawie sprzedaży drewna "na pniu" w miejscowości Toki stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż
16.12.2015 106/2015 w sprawie sprzedaży drewna z działki mienia komunalnego w mejscowości Desznica oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
22.12.2015 107/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.12.2015 108/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 data wytworzenia2015-01-28
data udostępnienia2015-01-28
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin4728
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@