Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2015 ROK 2015
DATA: NUMER: DOTYCZY:
20.01.2015 IV/18/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
20.01.2015 IV/19/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015 - 2023
20.01.2015 IV/20/2015 w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Gminy wchodzących w skład Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
20.01.2015 IV/21/2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
20.01.2015 IV/22/2015 w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2015 rok
20.01.2015 IV/23/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
03.02.2015 V/24/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-008/14 pn. "Równy start" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
03.02.2015 V/25/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
03.02.2015 V/26/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
03.02.2015 V/27/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
03.02.2015 V/28/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do przygotowania obchodów 25 LECIA SAMORZĄDNOŚCI w Gminie Nowy Żmigród
25.02.2015 VI/29/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa
25.02.2015 VI/30/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica
25.02.2015 VI/31/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce
25.02.2015 VI/32/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina
25.02.2015 VI/33/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze
25.02.2015 VI/34/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
25.02.2015 VI/35/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny
25.02.2015 VI/36/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra
25.02.2015 VI/37/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska
25.02.2015 VI/38/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka
25.02.2015 VI/39/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz
25.02.2015 VI/40/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów
25.02.2015 VI/41/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród
25.02.2015 VI/42/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki
25.02.2015 VI/43/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidliska Żmigrodzkie
25.02.2015 VI/44/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik
25.02.2015 VI/45/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów - Sośniny
25.02.2015 VI/46/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród
25.02.2015 VI/47/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toki
25.02.2015 VI/48/2015 w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2015"
25.02.2015 VI/49/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród za odbieranie odpadów komunlanych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
25.02.2015 VI/50/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
25.02.2015 VI/51/2015 zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji
25.02.2015 VI/52/2015 zminiająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji
15.04.2015 VII/53/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Nowy Żmigród od 1 maja 2013 roku do 30 czerwa 2015 roku do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród" - w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
15.04.2015 VII/54/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy w Nowym Żmigrodzie od 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15.04.2015 VII/55/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Żmigród do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 
15.04.2015 VII/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarzy
15.04.2015 VII/57/2015 w sprawie zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej
15.04.2015 VII/58/2015 w sprawie zmian w chwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród - etap II"
15.04.2015 VII/59/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
15.04.2015 VII/60/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nowy Żmigród na lata 2015 - 2023
15.04.2015 VII/61/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
17.06.2015 IX/63/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok
17.06.2015 IX/64/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
17.06.2015 IX/65/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok
17.06.2015 IX/66/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok
17.06.2015 IX/67/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok

17.06.2015 IX/68/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 
17.06.2015 IX/69/2015 w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Mytarz
17.06.2015 IX/70/2015 w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród
17.06.2015 IX/72/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Makowiska
17.06.2015 IX/73/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce
17.06.2015 IX/74/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Toki
17.06.2015 IX/75/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Siedliska
17.06.2015 IX/76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary Żmigród
17.06.2015 IX/77/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród część I
17.06.2015 IX/78/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
17.06.2015 IX/79/2015 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
25.08.2015 X/80/2015 w sprawie informacji Wójta Gminy Nowy Żmigród o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.
25.08.2015 X/81/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
25.08.2015 X/82/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
25.08.2015 X/83/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
25.08.2015 X/84/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2014-2020
25.08.2015 X/85/2015 w sprawie zaciągnięcia długu długoterminowego
25.08.2015 X/86/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.
25.08.2015 X/87/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2023
25.08.2015 X/88/2015 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
16.09.2015 X/89/2015 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
16.09.2015 X/90/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.
16.09.2015 XI/91/2015 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2015-2023
21.10.2015 XII/92/2015 w sprawie wyboru ławników
21.10.2015 XII/93/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
21.10.2015 XII/94/2015 w sprawie; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publiczengo w 2015 roku
25.11.2015 XIII/95/2015 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
25.11.2015 XIII/96/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
25.11.2015 XIII/98/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
25.11.2015 XIII/99/2015 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
25.11.2015 XIII/100/2015 w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością drogową nieruchomości Gminy Nowy Żmigród
25.11.2015 XIII/101/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
25.11.2015 XIII/102/2015 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok
25.11.2015 XIII/103/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
30.12.2015 XIV/104/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2016 rok
30.12.2015 XIV/105/2015  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
30.12.2015 XIV/106/2015 UCHYLONA
30.12.2015 XIV/107/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2020
30.12.2015 XIV/108/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród
30.12.2015 XIV/109/2015 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2016 rok
30.12.2015 XIV/110/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym żmigrodzie na 2016 rok
30.12.2015 XIV/111/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
30.12.2015 XIV/112/2015 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok.
30.12.2015 XIV/113/2015 w sprawie; ustalenia wydatków niewygasających


data wytworzenia2014-03-25
data udostępnienia2015-07-15
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin4443
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@