Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Zarządzenia Wójta  / 2016 ROK
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 ROK 2016 ROK
DATA: NUMER: DOTYCZY:
30.12.2016 83/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie
30.12.2016 82/2016 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok.
30.12.2016 81/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie
27.12.2016 80/2016 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
07.12.2016 79/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
30.11.2016 78/2016 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
30.11.2016 77/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród.
24.11.2016 76/2016 w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowy Żmigród
21.11.2016 75/2016 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
16.11.2016 74/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
16.11.2016 73/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród

10.11.2016 72/2016

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

09.11.2016 71/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.012017 r. do 31.12.2017 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu choroby wymagają pomocy innych osó - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród.

09.11.2016 70/2016

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród.

09.11.2016 69/2016 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.
09.11.2016 68/2016

w sprawie; sporządzenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2017 rok

08.11.2016 67/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

02.11.2016 66/2016

w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji

02.11.2016 65/2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu desek bukowych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród składowanych w miejscowości Jaworze.

27.10.2016 64/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

05.10.2016 63/2016

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu na terenie gminy

05.10.2016 62/2016

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

04.10.2016 61/2016

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

30.09.2016 60/2016

w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego (licytacji) i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki FS Lublin Żuk A 075B

30.09.2016 59/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

29.09.2016 58/2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowy Żmigród kadencji 2016-2019

26.09.2016 57/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pn. "Jesień 2016"

22.09.2016 56/2016

w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie kadencji 2016-2019

22.09.2016 55/2016

w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju wsi Skalnik

21.09.2016 54/2016

w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów

20.09.2016 53/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. "BIESZCZADY 2016".

09.09.2016 52/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

06.09.2016 51/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Toki

29.08.2016 50/2016

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za 2016 rok

25.08.2016 49/2016

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki FS Lublin Żuk A 075B

23.08.2016 48/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

17.08.2016 47/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Nowy Żmigród

17.08.2016 46/2016

w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z I półrocze 2016 rok.

04.08.2016 45/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

29.07.2016 44/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

18.07.2016 43/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

15.07.2016 42/2016

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności pożytku Publicznego Gminy Nowy Żmigród.

30.06.2016 41/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

29.06.2016 40/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Desznica

17.06.2016 39/2016

w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów

07.06.2016 38/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Łysa Góra

02.06.2016 37/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

31.05.2016 36/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

18.05.2016 35/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

10.05.2016 34/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Nowy Żmigród sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2015 rok

28.04.2016 33/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

28.04.2016 32/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nienaszów

27.04.2016 31/2016

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród

14.04.2016 30/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

07.04.2016 29/2016

w sprawie sprzedaży drzew znajdujących się na działkach gminnych: nr ewid. 253/10 w miejscowości Makowiska, nr ewid. 468/1 w miejscowości Skalnik, nr ewid. 1755/2 w miejscowości Nienaszów, nr ewid. 1158/1 i nr ewid. 639 w miejscowości Stary Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

31.04.2016 28/2016

w FBC2EB189B1Z/zw_22_2016.pdf">w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

15.03.2016 21/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Nenaszów

09.03.2016 20/2016

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Nowy Żmigród

08.03.2016 19/2016

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunkówsprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2016

08.03.2016 18/2016

w sprawie realizacji w Gminie Nowy Żmigród zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia do prowadzenia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tej sprawie

08.03.2016 17/2016

w sprawie realizacji w Gminie Nowy Żmigród zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

01.03.2016 16/2016

w sprawie sprzedaży drewna znajdującego się na terenie siedziby Gospodarki Komunalnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Jasielska 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

29.02.2016 15/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

26.02.2016 14/2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzinych przez Gminę Nowy Żmigród

25.02.2016 13/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2016 r.

23.02.2016 12/2016

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród

17.02.2016 11/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie ustalenia podstawowych załozeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2016 roku

15.02.2016 10/2016

w sprawie; zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

08.02.2016 9/2016

w sprawie sprzedaży drewna w lesie gminnym położonym w miejscowościIwla oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

27.01.2016 8/2016

w sprawie sprzedaży drewna "na pniu" w miejscowości Łężyny stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż

25.01.2016 7/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie szkolenia obronnego

20.01.2016 6/2016

w sprawie sprzedaży drewna "na pniu" w miejscowości Brzezowa, tanowiącego własność gminy Nowy Żmigród oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż

20.01.2016
30.03.2016 27/2016

w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, bez wydawania decyzji

30.03.2016 26/2016

w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, bez wydawania decyzji

22.03.2016 25/2016

w sprawie sprzedaży drewna znajdującego się na działce nr ewid. 1158/1 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stary Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

22.03.2016 24/2016

w sprawie sprzedaży drewna znajdującego się na terenie siedziby Gospodaki Komunalnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Jasielska 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

22.03.2016 23/2016

w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

16.03.2016 22/2016

w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodziedata wytworzenia2016-01-22
data udostępnienia2016-01-22
sporządzone przezCzekaj Łukasz
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin3074
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@