Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2016 ROK 2016
DATA: NUMER: DOTYCZY:
28.12.2016 XXV/206/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
28.12.2016 XXV/205/2016 w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
28.12.2016 XXV/204/2016 w sprawie; ustalenia wydatków niewygasających
28.12.2016 XXV/203/2016 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
28.12.2016 XXV/202/2016 w sprawie; zzmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
28.12.2016 XXV/201/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce – część I
28.12.2016 XXV/200/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
28.12.2016 XXV/199/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
28.12.2016 XXV/198/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
30.11.2016 XXIV/197/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
30.11.2016 XXIV/196/2016 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
30.11.2016 XXIV/195/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
30.11.2016 XXIV/194/2016 w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo - kanalizacyjnych
30.11.2016 XXIV/193/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
30.11.2016 XXIV/192/2016 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
26.10.2016 XXIII/191/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród
26.10.2016 XXIII/190/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
26.10.2016 XXII/189/2016 w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu
26.10.2016 XXII/188/2016 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Żmigród
05.10.2016 XXII/187/2016 w sprawie budowy drogi publicznej położonej w Kątach
05.10.2016 XXII/186/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Toki
05.10.2016 XXII/185/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
05.10.2016 XXII/184/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Siedliska
05.10.2016 XXII/183/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród - część I
05.10.2016 XXII/182/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Makowiska
05.10.2016 XXII/181/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce
05.10.2016 XXII/180/2016 w sprawie uchwalenia Szóstej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
28.09.2016 XXII/179/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
28.09.2016 XXII/178/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród - częćś I
28.09.2016 XXII/177/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębicz I"
28.09.2016 XXII/176/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "NOWY ŻMIGRÓD I"
28.09.2016 XXII/175/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów
28.09.2016 XXII/174/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarz
28.09.2016 XXII/173/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka
28.09.2016 XXII/172/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra
28.09.2016 XXII/171/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny
28.09.2016 XXII/170/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Kąty "Częćś I"
28.09.2016 XXII/169/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Siódmej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
28.09.2016 XXII/168/2016 w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
28.09.2016 XXII/167/2016 w sprawie utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
28.09.2016 XXII/166/2016 w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością dojazdu i dojścia do studni na nieruchomości Gminy Nowy Żmigród położonej w Tokach
28.09.2016 XXII/165/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Nowy Żmigród do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
28.09.2016 XXII/164/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
02.09.2016 XXI/163/2016 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
02.09.2016 XXI/162/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok
03.08.2016 XX/161/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
03.08.2016 XX/160/2016 w sprawie określenia trybu powoływania członków organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowy Żmigród
22.06.2016 XIX/159/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
22.06.2016 XIX/158/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród
22.06.2016 XIX/157/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
22.06.2016 XIX/156/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród
25.05.2016 XVIII/149/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
25.05.2016 XVIII/148/2016 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok.
25.05.2016 XVIII/147/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
25.05.2016 XVIII/146/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik
25.05.2016 XVIII/145/2016 w sprawie zaopinoiwania wniosku Starostwa Powiatowego w Jaśle o uznanie lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne
25.05.2016 XVIII/144/2016 w sprawie zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy Nowy Żmigród dla szczególnie uzdolnioonych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
25.05.2016 XVIII/143/2016 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2015 - 2029
25.05.2016 XVIII/142/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2015 rok
27.04.2016 XVII/141/2016 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród"
27.04.2016 XVII/140/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Nowy Żmigród" i "Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród"
27.04.2016 XVII/139/2016 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
27.04.2016 XVII/138/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dlaWojewództwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2016 roku
27.04.2016 XVII/137/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok
06.04.2016 XVI/136/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok
06.04.2016 XVI/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościmienia komunalnego położonej w Nienaszowie
06.04.2016 XVI/134/2016 w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
06.04.2016 XVI/133/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/181/2005 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów
24.02.2016 XV/132/2016 w sprawie zmiany nazwy i przebiegu drogi gminnej nr 113517R położonej w Nowym Żmigrodzie
24.02.2016 XV/131/2016 w sprawie przekazania na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nienaszowie drewna wielkowymiarowego
24.02.2016 XV/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego żmigrodzan pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej
24.02.2016 XV/129/2016 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
24.02.2016 XV/128/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
24.02.2016 XV/127/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik
24.02.2016 XV/126/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I.
24.02.2016 XV/125/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka
24.02.2016 XV/124/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra
24.02.2016 XV/123/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny
24.02.2016 XV/122/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce
24.02.2016 XV/121/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
24.02.2016 XV/120/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
24.03.2016 XV/119/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
24.02.2016 XV/118/2016 w sprawie opłaty targowej
24.02.2016 XV/117/2016 w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2016"
24.02.2016 XV/116/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
24.02.2016 XV/115/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
24.02.2016 XV/114/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie


data wytworzenia2016-04-05
data udostępnienia2016-04-05
sporządzone przezCzekaj Łukasz
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin3109
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@