Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2017 ROK 2017
DATA: NUMER: DOTYCZY:
28.12.2017 XXXIX/298/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
28.12.2017 XXXIX/297/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
28.12.2017 XXXIX/296/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXVIII/280/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
28.12.2017 XXXIX/295/2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
28.12.2018 XXXIX/294/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 -2025
28.12.2017 XXXIX/293/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
14.11.2017 XXXVIII/292/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Stary Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/291/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Nowy Żmigród – część I
14.11.2017 XXXVIII/290/2017

uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  „Dębicz I” w Nowym Żmigrodzie

Rozstrzygnięcie nadzorcze

14.11.2017 XXXVIII/289/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Nienaszów
14.11.2017 XXXVIII/288/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Mytarz
14.11.2017 XXXVIII/287/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Mytarka
14.11.2017 XXXVIII/286/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Łysa Góra
14.11.2017 XXXVIII/285/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Łężyny
14.11.2017 XXXVIII/284/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Kąty - „Cześć I”
14.11.2017 XXXVIII/283/2017 uchwalenia Siódmej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/282/2017 uchylenia w części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra
14.11.2017 XXXVIII/281/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu
14.11.2017 XXXVIII/280/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie o strukturze klas I - III stanowiącej Filialną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie w Filialną Szkołę Podstawową w Starym Żmigrodzie o strukturze  klas I - III podporządkowaną ośmioletniej Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
14.11.2017 XXXVIII/279/2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie i Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Żmigrodzie
14.11.2017 XXXVIII/278/2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nienaszowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Nienaszowie i Gimnazjum w Nienaszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nienaszowie
14.11.2017 XXXVIII/277/2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łężynach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Łężynach i Gimnazjum w Łężynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łężynach
14.11.2017 XXXVIII/276/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Łysej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysej Górze
14.11.2017 XXXVIII/275/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Makowiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Makowiskach
14.11.2017 XXXVIII/274/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kątach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kątach
14.11.2017 XXXVIII/273/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Desznicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Desznicy
14.11.2017 XXXVIII/272/2017 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
14.11.2017 XXXVIII/271/2017 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/270/2017 dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych
14.11.2017 XXXVIII/269/2017 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
14.11.2017 XXXVIII/268/2017 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
14.11.2017 XXXVIII/267/2017 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/266/2017 zmian uchwalenia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród      na lata 2017 – 2023
14.11.2017 XXXVIII/265/2017 zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
14.11.2017 XXXVIII/264/2017 uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2018 rok
04.10.2017 XXXVII/263/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
14.09.2017 XXXVI/262/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXV/258/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej  pn. "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach"
14.09.2017 XXXVI/261/2017 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
14.09.2017 XXXVI/260/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku
14.09.2017 XXXVI/259/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
18.08.2017 XXXV/258/2017 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach"
18.08.2017 XXXV/257/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowy Żmigród
18.08.2017 XXXV/256/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku
18.08.2017 XXXV/255/2017 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
18.08.2017 XXXV/254/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
18.08.2017 XXXV/253/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
18.08.2017 XXXV/252/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
18.08.2017 XXXV/251/2017 w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
28.06.2017 XXXIV/250/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
28.06.2017 XXXIV/249/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok
28.06.2017 XXXIV/248/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
28.06.2017 XXXIV/247/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pod tytułem "Rozwój edukacji przedszkolnejna terenie Gminy Nowy Żmigród" w ramach konkursu numer RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2020, Oś Priorytetowa: IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie: 9.1 "Rozwój edukacji przedszkolnej".
28.06.2017 XXXIV/246/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
31.05.2017 XXXIII/245/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
31.05.2017 XXXIII/244/2017 w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nowy Żmigród projektu partnerskiegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2,18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
31.05.2017 XXXIII/243/2017 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik
31.05.2017 XXXIII/242/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2016 rok
10.05.2017 XXXII/241/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
10.05.2017 XXXII/240/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Łężyny
20.04.2017 XXXI/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
20.04.2017 XXXI/238/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
20.04.2017 XXXI/237/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć
20.04.2017 XXXI/236/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
20.04.2017 XXXI/235/2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
20.04.2017 XXXI/234/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Łężyny do "Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2017 - 2020"
29.03.2017 XXX/233/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku.
29.03.2017 XXX/232/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
29.03.2017 XXX/231/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
29.03.2017 XXX/230/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Nienaszów
17.03.2017 XXIX/229/2017 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok
17.03.2017 XXIX/228/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
17.03.2017 XXIX/227/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
17.03.2017 XXIX/226/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
17.03.2017 XXIX/225/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowy Żmigród
17.03.2017 XXIX/224/2017 sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety
17.03.2017 XXIX/223/2017

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu partnerskiego pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski"

15.02.2017 XXVIII/222/2017 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2017"
15.02.2017 XXVIII/221/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2017 rok
15.02.2017 XXVIII/220/2017 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2017 rok
15.02.2017 XXVIII/219/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
15.02.2017 XXVIII/218/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2017 rok.
15.02.2017 XXVIII/217/2017 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Makowiskach
15.02.2017 XXVIII/216/2017 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
15.02.2017 XXVIII/215/2017 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Desznicy
15.02.2017 XXVIII/214/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowy Żmigród
31.01.2017 XXVII/213/2017 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego żmigrodzan pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej
31.01.2017 XXVII/212/2017 w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2019
16.01.2017 XXVI/211/2017 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.
16.01.2017 XXVI/210/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
16.01.2017 XXVI/209/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/199/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.01.2017 XXVI/208/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu
16.01.2017 XXVI/207/2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Przedszkola Gminnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród


data wytworzenia2017-05-10
data udostępnienia2017-05-10
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezDariusz Piekuś
ilość odwiedzin2482
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@