Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Zarządzenia Wójta  / 2017 ROK
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 ROK 2017 ROK
DATA: NUMER: DOTYCZY:
29.12.2017 83/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
29.12.2017 82/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok
29.12.2017 81/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
29.12.2017 80/2017 w sprawie uporządkowania ksiąg inwentarzowych dotyczących majątku Gminy w Nowym Żmigrodzie
29.12.2017 79/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
29.12.2017 78/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
29.12.2017 77/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
21.12.2017 76/2017 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
18.12.2017 75/2017 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Skalnik, Stary Żmigród, oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
12.12.2017 74/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
 12.12.2017 73/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach Skalnik, Łężyny, Makowiska
 8.12.2017 72/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
6.12.2017 71/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród
5.12.2017 70/2017 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej w Nowym Żmigrodzie
1.12.2017 69/2017 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
30.11.2017 68/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
16.11.2017 67/2017 w sprawie określenia zasad korzystania przez pracownika z własnego samochodu osobowego do celów podróży służbowej oraz określenia wzorów: poleceia wyjazdu służbowego i wniosku o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym
16.11.2017 66/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, chorobywymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.11.2017 65/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród

9.11.2017 64/2017 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018-2025
9.11.2017 63/2017 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
6.11.2017 62/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
3.11.2017 61/2017 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Tokach
27.10.2017 60/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
25.10.2017 59/2017 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej w Starym Żmigrodzie
20.10.2017 58/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
20.10.2017 57/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
19.10.2017 56/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
29.09.2017 55/2017 w sprawe zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013
29.09.2017 54/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
28.09.2017 53/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.09.2017 52/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Nowy Żmigród
31.08.2017 51/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
30.08.2017 50/2017 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013
30.08.2017 49/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.08.2017 48/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2017 rok
16.08.2017 47/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok
9.08.2017 46/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru zakupów dokonywanych w ramach projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród"
4.08.2017 45/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.07.2017 44/2017 w sprawie inwentaryzacji zdawczo odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych, materiałów oraz likwidacji środków trwałych i materiałów w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych gminy Nowy Żmigród
31.07.2017 43/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
24.07.2017 42/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
19.07.2017 41/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Łężyny oraz Nowy Żmigród
30.06.2017 40/2017 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia norm zuzycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
30.06.2017 39/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023
30.06.2017 38/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
27.06.2017 37/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2016 rok
27.06.2017 36/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2016 rok
26.06.2017 35/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora szkoły Podstawowej w Desznicy
26.06.2017 34/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na właśność Gminy Nowy Żmigród
05.06.2017 33/2017 w sprawie powołania komisji odbioru wyrobów zawierających zabest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach realizacji zadania polegającego na "Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2017 roku"
05.06.2017 32/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
26.05.2017 31/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok
24.05.2017 30/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
18.05.2017 29/2017 w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017"
17.05.2017 28/2017 w sprawie sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
16.05.2017 27/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Łysa Góra
10.05.2017 26/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
28.04.2017 25/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok
24.04.2017 24/2017 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
07.04.2017 23/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.03.2017 22/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok
28.03.2017 21/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Łężyny
21.03.2017 20/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie negocjacji desek bukowych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród składowanych w miejscowości Jaworze.
21.03.2017 19/2017 w sprawie wzoru legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
20.03.2017 18/2017 w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok
20.03.2017 17/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rokszkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do oodziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
14.03.2017 16/2017 zmieniające zarządzenie własne Wójta Gminy Nowy Żmigród 56/04. z dnia 02.08.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy.
08.03.2017 15/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2017
02.03.2017 14/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięceim otwartego konkursu ofert
01.03.2017 13/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
27.02.2017 12/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2017 r.
24.02.2017 11/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.02.2017 10/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
23.02.2017 9/2017 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2017 roku
21.02.2017 8/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
10.02.2017 7/2017 w sprawie sprzedaży drewna z działki mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
30.01.2017 6/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
26.01.2017 5/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2024
26.01.2017 4/2017 w sprawie ogłoszenia III przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów
16.01.2017 3/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
13.01.2017 2/2017 w sprawie; zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
09.01.2017 1/2017 w sprawie realizacji w Gminie Nowy Żmigród zadania z zakresu jednorazowego świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tej sprawie


data wytworzenia2017-02-23
data udostępnienia2017-02-23
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezDariusz Piekuś
ilość odwiedzin2696
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@