Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Zarządzenia Wójta  / 2018 ROK
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 ROK 2018 ROK
DATA: NUMER: DOTYCZY:
31.12.2018 117/2018 w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Nowy Żmigród"
31.12.2018 116/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28.12.2018 115/2018 w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
27.12.2018 114/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie
20.12.2018 113/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród
19.12.2018 112/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
18.12.2018 111/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
17.12.2018 110/2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego i powałania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego
13.12.2018 109/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
13.12.2018 108/2018  w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej”
07.12.2018 107/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
04.12.2018 106/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
29.11.2018 105/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
28.11.2018 104/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28.11.2018 103/2018 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
28.11.2018 102/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu pisemnego
28.11.2018 101/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Brzezowa
26.11.2018 100/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
26.11.2018 99/2018 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na ternie Gminy Nowy Żmigród
09.11.2018 98/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
09.11.2018 97/2018 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 – 2027
09.11.2018 96/2018 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
06.11.2018 95/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
31.10.2018 94/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
31.10.2018 93/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.10.2018 92/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
29.10.2018 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Stary Żmigród
24.10.2018 90/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
15.10.2018 89/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
10.10.2018 88/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
9.10.2018 87/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
4.10.2018 86/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
2.10.2018 85/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany w miejscowości Łężyny
28.09.2018 84/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
27.09.2018 83/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Łężyny, Stary Żmigród, oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowościach Nienaszów, Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
12.09.2018 82/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród i przyjęcia darowizny
12.09.2018 81/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Makowiska
31.08.2018 80/2018 w sprawie przeprowadzenia inwenterezacji za 2018 rok
31.08.2018 79/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.08.2018 78/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
27.08.2018 77/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
27.08.2018 76/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
22.08.2018 75/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego mienia komunalnego w miejscowości Gorzyce od dnia 1 października 2018 roku oraz powołania komisji przetargowej
22.08.2018 74/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.08.2018 73/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
17.08.2018 72/2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
16.08.2018 71/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 rok
13.08.2018 70/2018 w sprawie powołania komisji odbioru wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach realizacji zadania polegającego na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2018 roku”
10.08.2018 69/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowości Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego
09.08.2018 68/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród
6.08.2018 67/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Łężyny, Stary Żmigród oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowościach Nienaszów, Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
1.08.2018 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
1.08.2018 65/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
1.08.2018 64/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Nowy Żmigród w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę
31.07.2018 63/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.07.2018 62/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowy Żmigród
12.07.2018 61/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu pisemnego
10.07.2018 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Nowy Żmigród
9.07.2018 59/2018 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018
6.07.2018 58/2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Łysa Góra oraz Stary Żmigród
3.07.2018 57/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Makowiska
2.07.2018 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia i zamiany w miejscowości Stary Żmigród
29.06.2018 55/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018
29.06.2018 54/2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego program „Dobry Start”
28.06.2018 53/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
21.06.2018 52/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
19.06.2018 51/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
14.06.2018 50/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowościach Kąty i Nowy Żmigród
14.06.2018 49/2018 W sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu pisemnego
14.06.2018 48/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu pisemnego
12.06.2018 47/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nienaszów oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
5.06.2018 46/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach
5.06.2018 45/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach
5.06.2018 44/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łężynach
5.06.2018 43/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
30.05.2018 42/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28.05.2018 41/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego
22.05.2018 40/2018 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Nowy Żmigród
21.05.2018 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach Nowy Żmigród, Makowiska, Stary Żmigród
7.05.2018 38/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
7.05.2018 37/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
7.05.2018 36/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.04.2018 35/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 – 2025
30.04.2018 34/2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania punktu kontaktowego HNS w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród
26.04.2018 33/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
23.04.2018 32/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nowy Żmigród i Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu
4.04.2018 31/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.03.2018 30/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.03.2018 29/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
26.03.2018 28/2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
21.03.2018 27/2018 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok
16.03.2018 26/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
13.03.2018 25/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
13.03.2018 24/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
13.03.2018 23/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2018
2.03.2018 22/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2018 roku
2.03.2018 21/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Toki
1.03.2018 20/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
28.02.2018 19/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
27.02.2018 18/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród
27.02.2018 17/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
23.02.2018 16/2018 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki
15.02.2018 15/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.02.2018 14/2018 w sprawie sprzedaży pozyskanego w wyniku wycinki drzew z działki nr ewid. 1042 w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
19.02.2018 13/2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Nowy Żmigród w 2018 roku
12.02.2018 12/2018  w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
12.02.2018 11/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
6.02.2018 10/2018 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
5.02.2018 9/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, położonych w miejscowości Nienaszów
26.01.2018 8/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 
w miejscowości Łysa Góra
 24.01.2018 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany 
w miejscowości Łężyny
22.01.2018 6/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, położonych w miejscowościach Łężyny oraz Stary Żmigród
 12.01.2018 5/2018 w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
10.01.2018 4/2018 w sprawie ogłoszenia I przetrgu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego w gminie Nowy Żmigród
9.01.2018 3/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 
w miejscowości Stary Żmigród
8.01.2018 2/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
3.01.2018 1/2018 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018 rok


data wytworzenia2018-12-07
data udostępnienia2018-12-07
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Buczyński
ilość odwiedzin913
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@