Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Zarządzenia Wójta  / 2019 ROK
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2019 ROK 2019 ROK
DATA: NUMER: DOTYCZY:
31.12.2019 155/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
17.12.2019 154/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Łysa Góra
17.12.2019 153/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
16.12.2019 152/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
29.11.2019 151/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
26.11.2019 150/2019 w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowy Żmigród
26.11.2019 149/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowy Żmigród kadencji 2019 – 2022
26.11.2019 148/2019 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego
21.11.2019 147/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
18.11.2019 146/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych
18.11.2019 145/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
14.11.2019 144/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
12.11.2019 143/2019 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
12.11.2019 142/2019 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
06.11.2019 141/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
31.10.2019 140/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
21.10.2019 139/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10.10.2019 138/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
30.09.2019 137/2019 w sprawie przydziału drewna z mienia komunalnego położonego w miejscowości Iwla w związku z zaistniałą klęską żywiołową
30.09.2019 136/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
24.09.2019 135/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
20.09.2019 134/2019 w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju wsi Skalnik
20.09.2019 133/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11.09.2019 132/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 rok
11.09.2019 131/2019 w sprawie przydziału drewna z mienia komunalnego położonego w miejscowości Desznica w związku z zaistniałą klęską żywiołową
02.09.2019 130/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Łężyny
30.08.2019 129/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
28.08.2019 128/2019 w sprawie wprowadzenia odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno – prywatnego
27.08.2019 127/2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019 r.
26.08.2019 126/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku
22.08.2019 125/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
22.08.2019 124/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.08.2019 123/2019 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
20.08.2019 122/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
20.08.2019 121/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
19.08.2019 120/2019 w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 115/2019 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczące zmian w budżecie gminy na 2019 rok
13.08.2019 119/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
08.08.2019 118/2019 w sprawie przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego gminy Nowy Żmigród pk. „Wrzesień 2019”
08.08.2019 117/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie w związku z przekazaniem przedszkola nowemu dyrektorowi
31.07.2019 116/2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Makowiska
31.07.2019 115/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
30.07.2019 114/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
30.07.2019 113/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Makowiskach
30.07.2019 112/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
30.07.2019 111/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Desznicy
30.07.2019 110/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kątach
30.07.2019 109/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nienaszowie
30.07.2019 108/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łężynach
30.07.2019 107/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie 
30.07.2019 106/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród
24.07.2019 105/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Łężyny
22.07.2019 104/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10.07.2019 103/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
08.07.2019 102/2019 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 
05.07.2019 101/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
03.07.2019 100/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
03.07.2019 99/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
02.07.2019 98/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej w Łysej Górze w związku z przekazaniem
02.07.2019 97/2019 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania majątku szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora placówki
28.06.2019 96/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
28.06.2019 95/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
28.06.2019 94/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
28.06.2019 93/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
28.06.2019 92/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start” oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
28.06.2019 91/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
27.06.2019 90/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Bibliotek Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2018 rok
27.06.2019 89/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2018 rok
24.06.2019 88/2019 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
19.06.2019 87/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
19.06.2019 86/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach
19.06.2019 85/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
19.06.2019 84/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach
19.06.2019 83/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łężynach
19.06.2019 82/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nienaszowie
19.06.2019 81/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
18.06.2019 80/2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Nowy Żmigród
17.06.2019 79/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10.06.2019 78/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 – 2027
06.06.2019 77/2019 w sprawie przygotowania oraz udziału Gminy Nowy Żmigród w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. BIESZCZADY-19
06.06.2019 76/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
05.06.2019 75/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie gminy Nowy Żmigród oraz Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
31.05.2019 74/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
30.05.2019 73/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Skalnik
29.05.2019 72/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Makowiska
28.05.2019 71/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
28.05.2019 70/2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Nowy Żmigród za 2018 rok
27.05.2019 69/2019 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
23.05.2019 68/2019 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Nowy Żmigród
21.05.2019 67/2019 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
20.05.2019 66/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
15.05.2019 65/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
14.05.2019 64/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
09.05.2019 63/2019 zmieniające Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służ, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród 
07.05.2019 62/2019 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
30.04.2019 61/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
29.04.2019 60/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
26.04.2019 59/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
12.04.2019 58/2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
11.04.2019 57/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
11.04.2019 56/2019 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Nowy Żmigród
04.04.2019 55/2019 w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie Gminy Nowy Żmigród
02.04.2019 54/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
01.04.2019 53/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie z siedzibą Nienaszów 309 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 52/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika z siedzibą ul. Mickiewicza 4 w Nowym Żmigrodzie 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 51/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach z siedzibą Makowiska 12 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 50/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łężynach z siedzibą Łężyny 144 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 49/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach z siedzibą Kąty 183 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 48/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Wyszyńskiego w Desznicy z siedzibą Desznica 35 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 47/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie z siedzibą ul. Mickiewicza 6 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 46/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze z siedzibą Łysa Góra 72 38 – 230 Nowy Żmigród
01.04.2019 45/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
01.04.2019 44/2019 w sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach Sołtysów sołectw Gminy Nowy Żmigród 
27.03.2019 43/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
27.03.2019 42/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
26.03.2019 41/2019 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego
25.03.2019 40/2019 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2018 rok
25.03.2019 39/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
25.03.2019 38/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
20.03.2019 37/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Nowy Żmigród
20.03.2019 36/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie z siedzibą Nienaszów 309 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 35/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika z siedzibą ul. Mickiewicza 4 w Nowym Żmigrodzie 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 34/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach z siedzibą Makowiska 12 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 33/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łężynach z siedzibą Łężyny 144 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 32/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach z siedzibą Kąty 183 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 31/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Wyszyńskiego w Desznicy z siedzibą Desznica 35 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 30/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie z siedzibą ul. Mickiewicza 6 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 29/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze z siedzibą Łysa Góra 72 38 – 230 Nowy Żmigród
20.03.2019 28/2019 w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
15.03.2019 27/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
15.03.2019 26/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej
13.03.2019 25/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
12.03.2019 24/2019 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego
12.03.2019 23/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek silnego wiatru na terenie Gminy Nowy Żmigród
11.03.2019 22/2019 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Nowy Żmigród w 2019 roku
08.03.2019 21/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2019
07.03.2019 20/2019 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany w miejscowości Nowy Żmigród
06.03.2019 19/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach Stary Żmigród, Nowy Żmigród oraz Toki
04.03.2019 18/2019 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie gminy Nowy Żmigród oraz Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
28.02.2019 17/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
27.02.2019 16/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2019 r.
25.02.2019 15/2019 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Stary Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego
22.02.2019 14/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
18.02.2019 13/2019 w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujących w wyborach Sołtysów sołectw w Gminie Nowy Żmigród
18.02.2019 12/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w sołectwach Gminy Nowy Żmigród
14.02.2019 11/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
12.02.2019 10/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach Łężyny oraz Skalnik
08.02.2019 9/2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.01.2019 8/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
29.01.2019 7/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Makowiska
29.01.2019 6/2019  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
18.01.2019 5/2019  w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds., ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.01.2019 4/2019  w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
14.01.2019 3/2019 w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
04.01.2019 2/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
03.01.2019 1/2019 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2019 rok


data wytworzenia2019-02-12
data udostępnienia2019-02-12
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Wójcik
ilość odwiedzin2059
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@