Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Organy  / Rada Gminy  / Regulamin
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Regulamin Regulamin


Kompetencje Rady :

 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. Uchwalenie statutu gminy.

 2. Ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek Wójta.

 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu.

 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 6. Uchwalanie programów gospodarczych.

 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących :

 1. określania zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości,

 6. przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

 7. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

 8. określania zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

 9. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 10. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 1. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.. 8 ust. 2 i 2a.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 2. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.data wytworzenia2014-01-01
data udostępnienia2014-01-01
sporządzone przez
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin2526
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@