Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Jednostki Organizacyjne Gminy  / Centrum Usług Wspólnych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Centrum Usług Wspólnych Centrum Usług Wspólnych


Centrum Usług Wspólnych mieści się w budynku Urzędu Gminy
parter – pokój 1a, 1b, 10
38- 230 Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
tel.: (013) 4415605, 4415021, 4415226

Dyrektor
CUW
Jolanta Brojek, pokój 1a,
tel. 134482639
zakres czynności:
·         całokształt spraw organizacyjno-administracyjnych  wymienionych w statucie CUW.
·         prowadzenie gospodarki samochodowej oraz koordynowanie i organizowanie dowozu uczniów w tym  
           niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Nowy Żmigród.
·         całokształt spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych
.          pomoc w organizowaniu konkursów na stanowiska dyrektorów szkół oraz pomoc w organizowaniu i  
           przeprowadzaniu postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
.          opracowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących oświaty oraz nadzorowanie wykonywania 
           uchwał i zarządzeń organów gminy z zakresu oświaty oraz współdziałanie z dyrektorami jednostek  
           obsługiwanych, Urzędem Gminy i merytorycznymi komisjami Rady Gminy.
.           realizacja innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.
Księgowość
Anna Skołuda – główny księgowy, pokój 10,
 tel. 134482641
zakres czynności:
·         sporządzanie wspólnie z dyrektorami budżetów szkół oraz nadzór nad ich realizacją
·         prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencjonowanie wydatków budżetowych
·         sporządzanie przelewów faktur za dostawy i usługi oraz przelewów potrąceń z list płac jednostek 
          budżetowych
·         wnioskowanie do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy o dokonywaniu zmian w planach budżetowych 
           jednostek
·         sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
·         prowadzenie ewidencji środków trwałych w podległych jednostkach
·        sporządzanie i  przesyłanie rozliczeń podatku VAT
·         sporządzanie sprawozdań GUS
·         zatwierdzanie do wypłaty wszystkich rachunków, faktur, list płatniczych itp.
 
 pokój 10,
 tel. 134482641
zakres czynności:
·         całokształt spraw księgowych Przedszkola Gminnego oraz świetlicy szkolnej
·         nadzór nad realizacją zakładowego funduszu socjalnego w jednostkach oświatowych
·         ewidencja finansowa środków specjalnych prowadzonych przez szkoły
·         prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i księgozbiorów
·         sporządzanie sprawozdań GUS oraz wewnętrznych
·         sporządzanie zbiorczych zesta
Referenci
Edwarda Floriańczyk – samodzielny referent ds. kadrowych, pokój 1a,
tel. 134482639
zakres czynności:
·      Sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, zwalniania, zmiany stosunku pracy, zmiany wysługi lat (umowy zlecenia, umowy o pracę, świadectwa pracy) - wszystkim pracownikom podległych jednostek.
.       Sporządzanie dokunentacji związanej z podwyżkami, nagrodami i innymi - na wniosek dyrektorów szkół.
.       Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym a także merytorycznym dokumentów sporządzanych przez dyrektorów podległych jednostek dotyczącychpodwyżek płac pracowników oraz sporządzanie dokumentów z tego zakresu.
.       Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników CUW i dyrektorów podległych jednostek.
.       Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem dokumentów o przyznanie renty lub emerytury.
.       Prowadzenie ewidencji wykorzystywanych urlopów wypoczynkowych  oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników CUW.
.       Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych.
.       Naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu.
.       Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznegoi zdrowotnego wszystkich pracowników podległych jednostek oraz do zdrowotnego członków ich rodzin i zgłaszanie do wyrejestrowania ich z ubezpieczenia po rozwiązaniu umowy.
.       Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe.
.     Udział w naradach i szkoleniach 
 
Krystyna Baran – samodzielny referent ds. płacowych i kasowych, pokój 1b,
 tel. 134482640
zakres czynności:
·       prowadzenie kasy - przyjmowanie wpłat, odprowadzanie gotówki do banku, sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych.
.       Sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie ich Głównemu Księgowemu.
.       Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania, wydawanie kwitariuszy K-103 i K-104 dla potrzeb świetlicy szkolnej i przedszkola oraz ich rozliczenie.
.       Sporządzanie list wynagrodzeń, list dodatków do płac, godzin ponadwymiarowych, nagród specjalnych i jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół: SP Katy, SP Desznica, Gimnazjum w Katach, Nowym Żmigrodzie i Łężynach.
.       Sporządzanie dokumentacji pomocniczej wynagrodzeń pracowników szkół  jw. do przelewów.
.       Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich placówek.
.       Dokonywanie naliczenia rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika za cały rok (PIT-y dla pracowników szkół: SP Desznica, SP Kąty, Gim. Kąty. ZS Łężyny).
.       Przygotowanie danych niezbędnych do sporządzania sprawoadań Z-03, Z-06 i innych wskazanych w drodze losowania dla szkół jw.
.       Prowadzenie teczek finansowych pracowników wszystkich jednostek.
.       Sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb SIO dla szkół jw..
.       Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników szkół jw..
.       Udział w naradach i szkoleniach.
 
Krystyna Kmieć – samodzielny referent ds. płacowych, pokój 1b,
 tel. 134482640
zakres czynności:
·         sporządzanie całości list płatniczych dotyczących wynagrodzeń zasadniczych, dodatków do płac oraz prowadzenie kart wynagrodzeń z tego zakresu dla części szkół
·         dokonywanie rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika za cały rok
·         wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników
·         sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 
 

Krzysztof Siwiński - kierowca autobusu szkolnego

zakres czynności

.     obsługa autobusu szkolnego - dowóz uczniów

.       sprzątanie oraz mycie autobusu

.       usuwanie drobnych usterek

.       dbanie o stan techniczny pojazdu

.       dokonywanie przeglądów technicznych w autoryzowanych stacjach obsługi 

      diagnostycznejdata wytworzenia2017-04-25
data udostępnienia2017-04-27
sporządzone przezKaduk Zdzisław
opublikowane przezMateusz Buczyński
ilość odwiedzin7127
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@